Smart EU Shipping

BREXIT

Dodatkowe formalności celne po Brexicie komplikują życie eksporterom i importerom, dlatego tak ważna jest współpraca z profesjonalną agencją celną.

ZMIANY PO BREXICIE

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, a w związku z tym pojawiły się nowe przepisy dotyczące eksportu towarów. Formalności celne po Brexicie dotyczą zarówno towarów wprowadzanych na obszar UE jak i wwożonych do Zjednoczonego Królestwa. Brexit nakłada obowiązek clenia wszystkich towarów. Na mocy traktatu zawartego pod koniec roku 2020, towary przekraczające zewnętrzną granicę UE a eksportowane do Wielkiej Brytanii muszą być odprawione przez agenta celnego.

Numer EORI

Należy bezwzględnie pamiętać, że aby dopełnić jakichkolwiek formalności celnych po Brexicie, przedsiębiorstwa UE muszą posiadać unijny numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (EORI). Numer taki pozwala identyfikować firmę we wszystkich procedurach i formalnościach celnych oraz w celu wymiany informacji z administracją celną. 

Co ważne – numery EORI wydane przez Zjednoczone Królestwo nie będą już w Unii akceptowane. Przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w Zjednoczonym Królestwie i zamierzające prowadzić przywóz do Unii będą musiały uzyskać unijny numer EORI lub wyznaczyć przedstawiciela podatkowego.

Pozwolenia

Po Brexicie na terenie UE tracą ważność pozwolenia dla upoważnionych przedsiębiorców i inne pozwolenia wydane przez Zjednoczone Królestwo. W przypadku gdy firmy chcą uzyskać zezwolenie unijne, muszą ubiegać się o nie w państwie członkowskim UE.

Procedury

GB → EU

Krok 1 – Klient rejestruje się w celu uzyskania numeru EORI.

Krok 2 – Po zakupie klient otrzyma fakturę z Smart EU Shipping.

Krok 3 – Klient wyznacza agenta celnego (do eksportu i importu).

Krok 4 – Służba celna wyśle klientowi potwierdzenie jego numeru GB MRN (numer referencyjny przemieszczenia).

Krok 5 – Klient musi wysłać numer MRN do przewoźnika / przewoźnika, aby utworzyć PBN (powiadomienie przed wejściem na pokład).

Krok 6 – Przewoźnik używa numeru PBN do utworzenia GMRN (numer referencyjny przemieszczenia towarów).

Krok 7 – Towar jest gotowy do eksportu.

Koszty / opłaty

Obowiązuje opłata agenta celnego: przybliżony koszt od 50,00 GBP z każdej strony.

VAT

Podatek VAT można odroczyć pod warunkiem posiadania ważnego numeru VAT i upewnienia się, że przestrzegane są odpowiednie „procedury tranzytowe”.

Dodatkowe opłaty

Żadne dodatkowe opłaty / cło / akcyza nie jest stosowane.

EU → GB

Krok 1 – Klient / sprzedawca rejestruje się w celu uzyskania numeru EORI (jeden numer wydawany na firmę).

Krok 2 – Klient wyznacza agentów celnych (do eksportu i importu). Agent wymaga faktury handlowej zawierającej numer EORI.

Krok 3 – Urząd celny wyśle klientowi / sprzedawcy potwierdzenie jego numeru MRN (numer referencyjny przemieszczenia).

Krok 4 – Klient musi wysłać numer MRN do przewoźnika / przewoźnika, aby utworzyć PBN (powiadomienie przed wejściem na pokład).

Krok 5 – Przewoźnik wykorzystuje numer PBN do utworzenia GMRN (numer referencyjny przemieszczenia towarów).

Krok 6 – Towar jest gotowy do eksportu.

Koszty / opłaty

Obowiązuje opłata agenta celnego: Przybliżony koszt od 50,00 GBP z każdej strony.

VAT

Podatek VAT można odroczyć pod warunkiem posiadania ważnego numeru VAT i upewnienia się, że przestrzegane są odpowiednie „procedury tranzytowe” i / lub wyznaczony agent celny jest używany do obsługi dokumentów celnych przy użyciu swojego konta odroczonego podatku VAT.

Dodatkowe opłaty

Żadne dodatkowe opłaty / cło / akcyza nie jest stosowane.

GB → NI

Krok 1 – Klient rejestruje się w celu uzyskania numeru XI EORI.

Krok 2 – Po zakupie otrzymasz fakturę z Smart EU Shipping.

Krok 3 – Klient rejestruje się w TSS (można to zrobić tutaj) i dostarcza MRN ( numer referencyjny przemieszczenia .

Krok 4 – Przewoźnik używa numeru MRN do utworzenia GMRN ( numer referencyjny przewozu towarów ).

Krok 5 – Towar gotowy do eksportu.

Koszty / opłaty

Opłaty agentów celnych mają zastosowanie, jeśli nie dokonasz samodzielnie odpraw celnych za pośrednictwem usługi TSS.

VAT

Bez zmian

Dodatkowe opłaty

Bez zmian

NI → GB

Bez zmian

EU → NI

Irlandia Północna pozostaje dostosowana do ograniczonego zestawu przepisów UE, w tym przepisów dotyczących towarów. Pozwoli to uniknąć jakichkolwiek kontroli celnych lub regulacyjnych.

W związku z tym, w przypadku korzystania z drogi lądowej przez GB lub ROI ( Republic of Ireland ), wymagana jest dokumentacja tranzytowa.

Koszty / opłaty

Bez dodatkowych kosztów.

VAT

Bez zmian

Dodatkowe opłaty

Bez zmian

NI → EU

Irlandia Północna pozostaje dostosowana do ograniczonego zestawu przepisów UE, w tym przepisów dotyczących towarów. Wymagania dokumentacji tranzytowej w przypadku korzystania z drogi lądowej przez GB lub ROI, pozostają bez zmian.

Koszty / opłaty

Bez dodatkowych kosztów.

VAT

Bez zmian

Dodatkowe opłaty

Bez zmian

Kontakt

Tel: +44 (0) 208 051 2788
Email: info@smarteushipping.com
SMART EU SHIPPING Ltd, 4 Coxwell Boulevard, London N/A NW9 4AG
PON - PT: 09:00 - 19:00, SOB - ND: 10:00 - 14:00